ป้ายข้อความต้อนรับ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555

ปฐมนิเทศน์

วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ เล่ม 3 รหัสวิชา ครูผู้สอน นายไพโรจน์  ขุมขำ ครูชำนาญการ โรงเรียนชาติตระการวิทยา  ตำบลป่าแดง  อำเภอชาติตระการ  จังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39


เนื้อหาวิชาจะประกอบด้วย
บทที่ 1 การบอกตำแหน่งบนทรงกลมฟ้า
ประกอบด้วยเนื้อหา ทรงกลมฟ้าและลูกโลก พิกัดขอบฟ้า พิกัดศูนย์สูตร พิกัดสุริยะวิถี การกำหนดเวลาบนโลก


บทที่ 2 การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์
ประกอบด้วยเนื้อหา แบบจำลองของระบบสุริยะ  การเคลื่อนที่ปรากฏการณ์ของดาวเคราะห์ มุมห่างและคาบการโครจรของดาวเคราะห์


บทที่ 3 ดาวฤกษ์
ประกอบด้วยเนื้อหา แหล่งกำเนิดพลังงานของดาวฤกษ์  สมบัติของดาวฤกษ์ สี ดัชนีสี อุณหภูมิผิวและสเปกตรัมของดาวฤกษ์


บทที่ 4 ระบบดาวฤกษ์
ประกอบด้วยเนื้อหา ระบบดาวคู่  ประเภทของระบบดาวคู่  กระจุกดาว  กาแล็กซี กระจุกกาแล็กซี


บทที่ 5 เอกภพวิทยา
ประกอบด้วยเนื้อหา เอกภพวิทยาคืออะไร เอกภพกำลังขยายตัวอยู่ในปัจจุบัน  ทฤษฎีกำเนิดเอกภพ  โครงสร้างของปริภูมิเวลาในเอกภพที่เป็นไปได้ตามทฤษฎีบิกแบง  ผลการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ที่แสดงถึงโครงสร้างของเอกภพ


บทที่ 6 เทคโนโลยีอวกาศ
ประกอบด้วยเนื้อหา กล้องโทรทรรศน์  เครื่องบันทึกสัญญาณทางดาราศาสตร์  ดาราศาสตร์ในช่วงความยาวคลื่นอื่น ๆ